Privacy beleid Sales Colors B.V.

Dit beleid is voor het laatst aangepast op: 20.04.2022 en vervangt vanaf deze datum voorgaande versies.

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website, survey of web-app gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Sales Colors B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sales Colors B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website, survey of web-app of u in te schrijven voor één van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Sales Colors B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  1. GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Gebruik van onze diensten:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De dienst die uitgevoerd wordt betreft een door u goedgekeurde analyse van uw verkoopgedrag, de verkoopprocessen binnen de organisatie die u daarvoor in gedachten neemt en/of de commerciële cultuur van de organisatie die u in gedachten neemt, of andere diensten. De gegevens worden onder meer verzameld door het invullen van vragenlijsten. De gegevens worden weergegeven in een dashboard welke u kunt inzien door het gebruik van het door u, uw werkgever of een opdrachtgever, aangegeven e-mailadres en een door u persoonlijk gekozen wachtwoord. Dit wachtwoord wordt alleen op uw lokale device opgeslagen en is derhalve niet voor derden inzichtelijk. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sales Colors B.V. of die van een derde partij, welke zich in Nederland bevinden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken of met gegevens van derden tenzij wij uw toestemming hebben verkregen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sales Colors B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Sales Colors B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website, de applicatie en het dashboard gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen .

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De door ons of derden op basis van uw survey eventueel vervaardigde analyse alsmede de onderliggende data kunnen voor trainings- en opleidingsdoeleinden van u en van uw team gedeeld worden met uw trainer en diens organisatie. Ook kan de analyse van u en van uw team gedeeld worden met de  opdrachtgever en de door deze aangewezen derden, zoals de leidinggevende en het team van de deelnemer en dergelijke. De opdrachtgever zal daarover tevoren met de deelnemer afspraken over behoren te maken. Een en ander zal enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zal dus ook niet verspreid worden.

Bewaartermijn

De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Algemene data

Sales Colors B.V. heeft het recht uw gegevens, volledig van elke personificatie ontdaan, te gebruiken voor rapportages, benchmarkgegevens of andere databewerkingen.

Veranderingen

Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en de daaraan gekoppelde survey’s en web-app. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of de survey’s en/of web-app, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de actuele privacyverklaringen en/of het actuele beleid terzake te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers en gebruikers van onze diensten, waaronder ook de survey’s en de web-app, de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@salescolors.com, aan welke verzoeken, indien mogelijk, binnen 2 weken zal worden voldaan.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  1. UW RECHTEN

De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

  • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
  • U mag ons vragen om correctie, beperking of het wissen van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
  • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
  • U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

Sales Colors zal binnen de technische en operationele grenzen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 2 weken aan uw vragen of verzoeken tegemoetkomen.

  1. VRAGEN EN FEEDBACK

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen: Sales Colors B.V.; info@salescolors.com

Download hier ons ‘protocol datalekken’.