Hospitality industrie

Sales focus in de hospitality industrie - wat vinden de commerciële mensen van deze industrie zelf?

Binnen de hospitality industrie draait het om gasten in de watten leggen, de best mogelijke service verlenen. Om deze reden hoor je vaak; de gast staat met stip op één.

Maar wordt deze gedachte ook gereflecteerd in de manier waarop er Sales wordt bedreven in de hospitality industrie?

Op het eerste gezicht blijkt uit de cijfers van Sales Colors dat 44% hospitality sales professionals de focus legt bij empathisch en klantgericht verkopen. Dat wil zeggen dat het natuurlijke verkoopgedrag gericht is op denken en handelen vanuit klantperspectief, goed luisteren naar wensen en problemen van de klant en met een passende oplossing komen.

Opvallend is wel dat 22% van de sales professionals in de hospitality industrie de focus legt bij het proactief “closen” van de deal, terwijl dit kan leiden tot een verslechterde klantrelatie.

Ondernemend verkopen door in te spelen op marktkansen en verkopen vanuit product/ service specialisme heeft de voorkeur van 17% van de sales professionals.

Volgens Sales Colors is met name de relatief lage focus op ondernemend verkopen en inspelen op marktkansen verrassend, met name in de hospitality B2B sales (Meetings, Incentives, Conferences & Events).
Juist doordat deze markt weer toestemming heeft om door te gaan moedigt Sales Colors de hospitality industrie aan om ambitieus en creatief op zoek te gaan naar new business.

Hoe verhouden deze percentages zich binnen jouw sales organisatie?